Onderhoudsvoorschriften

Onderhoud

HOPPE beslagen hebben geen specifiek onderhoud nodig. Verontreinigingen kunnen best met water en een zachte doek worden verwijderd. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen dient te worden vemeden.

Onderhoudsvoorschriften