Garanties & normen & patenten

Wettelijke garantie:

Alle producten DOM Sicherheitstechnik hebben een fabrieksgarantie van 24 maanden volgens hun algemene verkoopsvoorwaarden. Ziehier de link naar de algemene verkoopsvoorwaarden van DOM.

Gratis aanvullende garantie:

DOM Sicherheitstechnik biedt u de mogelijkheid, voor de onderstaande producten een aanvullende garantie met een looptijd van 10 jaar te verkrijgen:

  •    ixSaturn in de gecodeerde enkelsluiting
  •    ixSaturn en ix6SR in sleutelplannen
  •    DOM diamant in de gecodeerde enkelsluiting en sleutelplannen

Meer informatie en details vindt u op: https://www.dom-garantie.com/nl/systemauswahl.htm

Duurbaarheids- en vervangingsgarantie:

DOM garandeert de levering van vervangcilinders en –sleutels voor ten minste 20 jaar vanaf de eerste aankoopdatum van een initiële cilinder of sluitplan.

Exclusiviteit- en eigendomsgarantie:

De houder van het eigendomscertificaat dat initieel meegeleverd werd met de cilinder of het sluitplan, geniet een levenslange garantie de enige te zijn vervangsleutels en –cilinders van DOM te kunnen bestellen. In geval van verlies of eigendomsoverdracht volstaat het één van de volgende aanvragen voor duplicaat in te vullen.

•  Aanvraag eigendomscertificaat DOM sleutels / sloten Firma
•  Aanvraag eigendomscertificaat DOM sleutels / sloten Syndic
•  Aanvraag eigendomscertificaat DOM sleutels / sloten Particulier

Vds: Drie sterren voor meer zekerheid

Vds: Drie sterren voor meer zekerheid

De in de laatste weken gepubliceerde statistieken van de regionale politie leveren een vertrouwd beeld op : woninginbraken alsook zware diefstallen bij banken, postkantore. Zelfs het openbreken van containers, fabriekspanden en bouwwerven zijn verder toegenomen, zelfs met meer dan 25 %.

De inbraakcijfers van 22,6% (inbraak in commerciële panden) en 16% (inbraak in particuliere gebouwen) bevestigen het feit dat preventie van uitermate groot belang is.

Eerste vereiste voor alle beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de gebouwen zijn kwalitatief hoogstaande mechanische beveiligingen.

Voor alle fabrikanten is het een uitdaging om te voldoen aan de geldende normen, die alle technische specificaties verduidelijken.

Zo is er de EN 1303, een classificatiesysteem met een 8-cijferige code die het voor experts zelfs nauwelijks mogelijk maakt om snel en eenvoudig duidelijkheid te scheppen.

Bijkomend is de DIN 18252 nodig, die afmetingen en nationale keurmerken definieert.

En als het om veiligheidsklassen gaat dan heeft de VdS toch de bovenhand.

Voor verzekeraars, bouwheren en gebruikers waren er tot nu toe altijd de EN achtcijfercode, een DIN-afkorting en een andere afkorting als VdS BZ + om de evaluatie van veiligheidssystemen weer te geven.

Om deze reden heeft VdS, de Vereniging van de Sloten- en Beslagindustrie, de politie en andere federaties gezamenlijk een nieuwe, nauwkeurige en eenvoudig te begrijpen veiligheidsidentificatie voor het markeren van producten ontwikkeld.

Drie sterren voor meer veiligheid.

 

De identificatiemarkering bevat de tot nu toe geldende VdS eisen. Het biedt:

   * Ster     : Basis-veiligheid voor eenvoudige vereisten
 ** Sterren : Verhoogde beveiliging voor gemiddelde vereisten
*** Sterren : Hoge beveiliging voor speciale vereisten

Het drie-sterren-systeem staat open voor alle fabrikanten van VdS-goedgekeurde producten. In Duitsland werd dit voor cilinders voor het eerst op 1 juli 2012 geïntroduceerd.

Garanties & normen & patenten